Zachráňte malého podnikateľa v záujme ekonomického rastu Slovenska

(Petícia prezidentovi Slovenskej republiky)

Malý podnikateľ hrá najdôležitejšiu úlohu v ekonomickom raste a rozvoji krajiny. Samozrejme, nielen v priemyselnej sfére, ale tiež v poľnohospodárstve a v oblasti služieb. Zamyslime sa aspoň krátko nad podrobnosťami.. Čítať ďalej

Reklamy